Bopärmen

Bo i BRF Vingården 

Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med de övriga medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar huset och de gemensamma anläggningarna i och kring huset. Du har ständig besittningsrätt till din lägenhet. Det betyder att du inte kan bli uppsagd förutsatt att du sköter dina skyldigheter mot bostadsrättsföreningen.

I denna avdelning finns information som rör underhåll, gemensamma utrymmen och annan nyttig information rörande vår fastighet.

Gemensamma ytor

Gården

Innergården har planerats med omsorg för att åstadkomma en grön och trivsam gård både för vuxna och barn. Lägenheter som ligger i gårdsnivå har tillgång till uteplats. Gården är planerad med marksten, planteringsytor och sittplatser.

Regler på gården

Rastning av husdjur på vår innergård är inte tillåten. Gäller alla typer av husdjur. Fimpar och snuskuddar ska självklart inte släppas på innergård och gator.

Odlingslådor

Är du intresserad av att odla i föreningens odlingslådor som finns på innegården?

Anmäl ditt intresse på kontaktsidan.

Leksaker på gården

Lånade leksaker från leksakslådan ska läggas tillbaka i lådan när ni har lekt klart. Städa efter dig så det inte ligger leksaker kvar som kan orsaka en personskada.

Hobbyhörna

Vill du måla om en dörr eller snickra ihop något har föreningen ett utrymme i garaget (avskild del i garagets ena hörn) som står dig fritt att använda. Var noga med att städa upp efter dig.

Gästlägenheten

På entréplan på Vinodlargatan 2 finns en övernattningslägenhet med plats för fyra personer. Du som medlem i föreningen kan boka lägenheten till dina gäster.
Läs mer

Tvättstuga

Det finns två tvättstugor i föreningen, på Vinodlargatan 6 och Vingårdsgatan 3.
Läs mer

Hissen

Varje trappuppgång är försedd med hiss och besiktigas enligt de riktlinjer som är i Svensk lag. Om hissen skulle vara ur funktion gör du en felanmälan till hissleverantören. Om du fastnar i hissen och inte kommer ut. Tryck på larmknappen några sekunder och invänta svar från larmcentralen.

Förråd

Material som kan angripas av fukt/mögel ska inte placeras direkt på betonggolvet. Föremål får inte heller placeras direkt mot brandgasluckor och ventilationsdon. Infästningar får inte göras på ytterväggen p.g.a. att den består av en vattentät konstruktion. Håltagningar medför risk för sprickor och vattenläckage.

Soprum

Det finns miljörum för våra sopor och källsortering. Miljörummen finns i entréplan på Vinodlargatan 4 och 6, Sjöviksvägen 45 samt Vingårdsgatan 3 och 5.
Läs mer

Barnvagnsrum

Förvaringsutrymmen för barnvagnar och rullstolar finns i anslutning till varje entré. Cyklar och barnvagnar får inte förvaras i trapphus.

Garaget

I föreningens garage finns det 42 platser med laddningsstationer.
Läs mer

Cykelrum

Två gemensamma cykelrum finns i garageplan på Vingårdsgatan.

Rökförbud

Rökning är förbjuden inom våra gemensamma lokaler såsom trapphus, hissar, garage, tvättstugor och förrådsgångar. Dessa har skyltats med rökförbudsskyltar.

Rökning är inte tillåten på gården förutom på de privata uteplatserna. Dock bör eventuell rökning där ske med hänsyn till grannar både de som bor bredvid och ovanför.

Håll entréerna fria!

Ur brand- och stöldsynpunkt ska dörrar till förrådsutrymmen hållas stängda och låsta. Vi ber dig uppmärksamma att egna förrådsrum skall vara låsta även om de ej används.

Blockera inte entréer, trapphus eller andra passager med cyklar, pulkor, skidor eller andra föremål. Detta är inte bara hinder för dig eller dina grannar utan försvårar också för städpersonalen. De försvårar också framkomligheten för ambulanspersonal och brandmän om olyckan är framme. Det är inte heller tillåtet att förvara material som kan brinna i trapphusen.

Gemensam Grill

Föreningen har gemensamma grillar som finns tillgängliga på innergården. Grillning är endast tillåten på anvisad plats, dvs. vid pelarna. Du måste själv hålla med grillkol och tändvätska.

Följ ordningsreglerna som finns för grillarna.
- Vid grillning bör grillen placeras så att os eller rök ej stör boende.
- Lämna aldrig grillen utan uppsikt och se till att grillen är ordentligt släckt innan du lämnar den.
- Städa efter dig.

Parkera ej mot fasaden

Det är förbjudet att parkera cyklar, och mopeder mot fasaden då trottoaren måste vara fri vid brandutryckning.