Balkong

Information och anvisningar

Många av våra medlemmar är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök. Det finns friskluftsintag vid alla fönster varför rök kan ledas in till grannen. Undvik därför att röka samt grilla på balkongen, altanen och uteplats eftersom röken kan besvära din granne. 

Var vänlig och lägg inte ut mat till fåglar på balkongen eller fönsterbrädet. Fåglarna skräpar ner, vilket kan locka till sig råttor och möss.

Se till att balkong-/altandörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. 

Balkongskydd

Inglasning av balkong är ej tillåtet. Vindskydd i härdat glas eller tyg av godkänd färg får monteras under förutsättning de sitter nedanför räcket. Godkänd grå färg har färgkod "andatex 79" (mellangrå). 

Markiser får ej fästas i fasad. Markisoletter och markiser får fästas i fönsterkarm. Färg skall vara godkänd grå. Markiskassett skall ha godkänd grå färg. Fackmannamässigt utförande krävs.

Balkongarmatur

Du har möjlighet att sätta upp belysning på din balkong, det är dock inte tillåtet att göra åverkan i fasad eller ovanliggande balkong. Det finns möjlighet att montera belysningsarmatur med infästning i dörr- eller fönsterkarm, vilket är tillåtet i vårt hus. Kontakt vår fastighetsskötare om du är intresserad av att montera belysning på balkongen.

Uttaget som finns på balkongen är endast avsett för julbelysning eller dylikt.

Reservdelar till fönster & altandörrar

Om du får problem med dina fönster/altandörrar och behöver reservdelar kontakta föreningens fastighetsskötare. Kontaktuppgifter till fastighetsskötaren: Klicka här


Ordningsregler balkonger/altaner 

Balkonger/altaner får inte användas för:  

  • Balkonger/altaner får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
  • Det är inte tillåtet med skakning av mattor, sängkläder m.m. från balkong/altan.
  • Det är inte tillåtet med grillning med grillkol, briketter eller gasol. Dock får elgrill användas om grannar ej utsätts för obehag. För grillning med träkol, briketter eller gasol får gårdsterrassen vid pelarna användas.
  • Inglasning av balkong är ej tillåtet.
  • Undvik att röka samt grilla på balkongen, altanen och uteplats eftersom röken kan besvära din granne.
  • Det är inte tillåtet att göra åverkan i fasad eller ovanliggande balkong.
  • Parabolantenn eller annan utomhusantenn får ej fästas på fasad, stuprännor eller balkongräcket.
  • Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket.

42 § Övriga anordningar:

Inga anordningar som gör åverkan på fasaden får anbringas ex luftvärmepump, markiser eller belysningarmaturer. Övriga anordningar som inte gör åverkan på fasaden får sättas upp endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera sådana anordningar på egen bekostnad.

Det är tillåtet att sätta upp nät eller liknande för katter enligt djurskyddsbestämmelserna. Det som ska beaktas är att det inte är tillåtet att göra åverkan i fasad eller i ovanliggande balkong samt hur kattnätet påverkar brandskyddet (om balkongen skulle nyttjas som nödutgång vid brand). Kattnätet får inte ses att vara en fast installation.

38 § Balkong, altan och uteplats

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning samt ska se till att avledning för dagvatten inte hindras.

Att tänka på

Dekorationsbelysningar

Julbelysning

Dekorationsbelysningar på balkonger och terrasser får inte anslutas till uttag inomhus.

Använd fast belysning på din ljusslinga. Blinkande ljusslinga kan vara väldigt störande för dina grannar och boende mittemot.

Sladden från termometen

Sladden från termometen får inte hänga fritt den bör fästas i fönster bläcket. Den kan skada fasaden på sikt.

Godkänd belysning

Bilden visar den godkända belysning med infästning i dörr- eller fönsterkarm.
Ta bort snö från

Balkonger och uteplatser

När det faller snö ska vi skotta balkonger och uteplatser för att undvika onödig slitage på fasad och balkongdörrar med risk för fuktskador. Kontrollera att det inte står någon nedanför på gatan när du skottar ner snön.

Tänk på din granne

När det äntligen börjar bli varmt ute vill många nyttja sina balkonger eller ha fönster öppna för vädring. Tänk på att rök kan upplevas som mycket störande för Din granne. Även buller kan självklart vara störande, det hörs ganska mycket om man bullrar på innergården eller på gatorna runt vårt hus.

Höststormar

De medlemmar som har balkonger uppmanas att se över vad som finns där och kontrollera att det inte finns risk att det kan blåsa ner med skador på bilar och personer som följd. Det kan blåsa väldigt kraftigt och speciellt när höst/vinterstormar kommer.