Brandsäkerhet

Vårt brandskydd 

Brandvarnaren i ditt hem

Det ska finnas en fungerande brandvarnare i varje lägenhet. Du som medlem ansvarar för att du har en fungerande brandvarnare. Brandvarnaren bör placeras i taket centralt i lägenheten. Placera inte brandvarnaren i köket, men i anslutning till kök och sovrum. Placera inte brandvarnaren för nära en vägg eller ventilationsdon. 

Testa brandvarnaren, genom att trycka på testknappen, minst en gång i månaden. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. 

Gör rent brandvarnarna en gång per år eller om de larmar utan anledning. Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.

Om du hör en brandvarnare tjuta i en annan lägenhet

Ring på och försök ta reda på om det är någon hemma. Om du inte får någon kontakt, ring 112.

Om ditt trapphus är rökfyllt, backa tillbaka och invänta hjälp från räddningstjänsten i din lägenhet. Din lägenhet är byggd för att motstå brand under 1 timme, därför kan du invänta räddningstjänsten hemma även om det brinner i en intilliggande lägenhet.

Brandskydd hemma hos dig

Vi i styrelsen rekommenderar att du har en brandsläckare, 6 kg pulver, och en brandfilt hemma så att du snabbt kan släcka en brand om olyckan är framme. 

Hissen

Tänk på att inte använda hiss om det brinner.

Trapphusen

Trapphusen utgör utrymningsvägar från lägenheterna och tillträdesvägar för räddningstjänsten vid en släck- och räddningsinsats. Trapphusen ska hållas helt fria från material som kan brinna eller vara i vägen vid utrymning. Det är inte tillåtet att placera cyklar, barnvagnar eller andra föremål i trapphusen.

Brandskydd för Brf Vingården
Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner.
(Bilden är manipulerad)

Mer information

Mer information om vårt brandskydd och hur du ska agera vid brand finns i våra ordningsregler. 

Brandvarnare

Byt batteri en gång om året, förslagvis på 1:a advent.

Kontrollera att brandvarnaren fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån under en längre tid. Testa brandvarnaren genom att trycka in testknappen.

Byt ut brandvarnaren efter 8-10 år, den har begränsad livslängd.

Barnvagnar, cyklar och andra föremål

Det är inte tillåtet att ställa barnvagnar, cyklar, skoställ eller andra föremål i trapphus och portar på grund av att det riskerar att försvåra en utrymning av fastigheten och kan sprida brand och brandgaser. Det finns barnvagnsrum i markplan i alla portarna och cykelförråd i vårt garage.

Soppåsar utanför dörren

Soppåsar får inte tillfälligt ställas utanför dörren. De ska lämnas på anvisad plats.