Soprum

Om sophantering

Det finns miljörum för våra sopor och källsortering. Miljörummen finns i entréplan på Vinodlargatan 4 och 6, Sjöviksvägen 45 samt Vingårdsgatan 3 och 5.

Sophanteringen bygger på att du som medlem tar ditt ansvar för källsortering samt följer den ordning som finns i miljörummen enligt anvisningarna som finns på informationslapparna. 

Föreningen har avtal med Svenska Servicestyrkan AB om behållare och för hämtning av källsortering. Fungerar inte källsorteringen och reglerna för sophanteringen leder det till ökade kostnader för föreningen.

Obligatoriskt att sortera matavfall från 1 jan 2023

Läs mer om hur du sorterar ditt matavfall på Stockholmvatten hemsida - Klicka här

Ordning och reda i miljörummen

Soporna måste källsorteras av den enskilde medlemmen i de olika märkta behållarna. Sker inte denna källsortering hämtas inte soporna. Vid utebliven/felaktig källsortering, överfulla behållare eller sopor på golvet måste föreningen begära särskilda tömningar. Det ger dålig miljö och ökade kostnader för föreningen.

Mobil miljöstation

Kommunens mobila miljöstation hämtar miljöfarligt avfall fyra gånger per år. Här kan du lämna miljöfarligt avfall och vitvaror, dock ej större än en mikrovågsugns storlek.

Se upphämtings tider på Stockholmvatten hemsida - Klicka här

 

 

Avfallsbehållare

Matavfall

I våra miljörum finns särskilda bruna behållare för sorterat matavfall. I dessa behållare sorteras nedan:
Alla matrester (tillagade eller råa), grönsaker, frukt, ris, mjöl och pasta.
Kött och mindre ben från kött, fisk och fågel.
Ägg och äggskal.
Bröd, kex, kakor och bullar.
Mejeriprodukter och matfett.
Kaffe- och tesump, kaffefilter samt popcorn, godis och choklad.
Hushållspapper och ofärgade servetter.

Elavfall

El och elektronik som radio, tv, datorer, elektriska hushållsapparater och leksaker (nät och batteridrivna).
Stora och skrymmande elavfall, t ex TV-apparater/tjock-TV, Data bildskärmar över 23 tum ska lämnas på närmaste återvinningsstation.

Gamla batterier & Ljuskällor

Det finns en batteribox för små batterier i varje miljörum. Gamla bil- och mc-batterier forslar du själv till närmaste återvinningsstation för omhändertagande. Det är inte tillåtet att lämna detta i soprummet.
Särskilda behållare finns för lågenergilampor, glödlampor, småbatterier (även uppladdningsbara)

Kartong och wellpapp

Alla typer av pappersförpackningar, kartonger och pappemballage. Viktigt att du tar av plastlocken på mjölk- och filförpackningarna. All frigolit måste tas ur kartongerna och sorteras på avsedd plats. Plastpåsen i vinboxen skall tas ur och även handtaget på vinboxen skall tas bort. Alla kartonger – stora som små – skall vikas ihop innan du lägger dem i behållarna. Föreningen betalar för hämtning per kubik och inte för vikten.

Returpapper

Tidningar, kataloger, reklamblad och kontorspapper.

Plast & frigolit

Här slänger du hårdplast & mjukplast samt frigolit.

Grovsopor

Blomkrukor, leksaker, trälådor, mindre möbler, kläder mm. OBS! Mindre köksskåp och byrålådor ska monteras ner innan det slängs i kärlet.

Returglas

Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig. Metall- och plastlock avlägsnas och sorteras för sig. Tomglas och glasburkar skall vara tömda och ursköljda.

Hushållsavfall

Hushållsavfall räknas matavfall/bioavfall och övrigt avfall som ej kan sorteras.

Metallförpackningar

Alla typer av metallförpackningar och kapsyler. De skall vara tomma och rengjorda.

Överfulla kärl

Överfulla kärl töms inte, se till att fördela dina soppor till andra soprum så inte kärlen blir överfulla.

Vik ihop kartonger

Om du slänger stora emballage som flyttkartonger och dylikt i soprummet så vik ihop eller skär ned dessa. Tänk på att vi betalar för tjänsten per volym.

Kartongsax

Om det är mycket tejp runt kartongen och det är svårt att vika ihop den, använd då saxen som är uppsatt på väggen för att lättare få kartongen vikt.

Julgranen

Om du ska slänga julgranen i soprummet ska du såga ner den och lägga delarna i sopkärlet för grovsopor. Sopa upp barren efter dig.