Tvättstuga

Husets tvättstugor 

Det finns två tvättstugor i föreningen, på Vinodlargatan 6 och Vingårdsgatan 3. Bokning sker manuellt via bokningstavlan som sitter på väggen in till tvättstugan. 

Ordningsregler

Alla vill ha en ren tvättstuga och maskinerna i tvättstugan måste skötas noggrant för att de ska fungera. Följ därför instruktionerna som finns uppsatta i tvättstugan.

  • När du använder tvättstugan är du skyldig att städa efter dig. Städningen omfattar rengöring av luddfiltret på torktumlaren, avtorkning av torkskåpet, rengöring av tvättmaskiner samt rengöring (skurning) av golv i tvättstugan samt entrén.
  • Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.
  • Omlottider - 30 minuter in på nästa tid - får utnyttjas av föregående tid (för torkning och städning) samtidigt som nästa tid får ladda och köra tvättmaskinerna.
  • Bokad tid är förbrukad om passet inte påbörjas inom 30 minuter.
  • Föreningen har inget ansvar för kvarglömda kläder.

Rengöring

Tvättmedelsfacket

Ta bort eventuellt gammalt spill efter tvättmedel samt torka av och ta bort mögel.

Luddet i torktumlaren

Filtren i torktumlarna ska rengöras med borste och luddet sopas upp. Detta få en mer effektiv torkning och undvika överhettning.

Sopa först skura sen

Sopa rent golvet från ludd & dam. Våttorka därefter golvet.

Dammsugaren

Använd dammsugaren för att snabbt suga upp damm och smuts från golvet, glöm inte att tömma behållaren på damm efter användning. Manual finns uppsatt på väggen.

Bokningstavlan

Efter avslutad tvätt, sätt din bokningsmarkör på "parkeringsplatsen"

Torkskåpet

Torka bort damm och ludd inne i torkskåpet. Borsta även av damm som finns på filtret högst upp. Mangelduk skall frihängas.

Luckorna öppna

Lämna alltid luckorna öppna när maskinen inte används.

Torktumlarens filter

Filtret ska göras rent efter användning, ta ut filtret från filterlådan borsta av och sätt tillbaka filtret.

Stäng fönster

Efter avslutad tvätt stäng fönsterna.