Inomhusmiljö

Ventilation, el, värme, vatten & avlopp

Bostaden är utrustad med moderna värme- och vattensystem. Dessa är i sig energisnåla och miljöanpassade, men du kan själv också påverka både energiförbrukning och kostnader genom de val du gör. 

Ventilationssystemet i bostaden fungerar genom att en frånluftsfläkt suger ut luften från badrum, kök och förråd och ersättningsluft tas in i bostaden via tilluftsdon i sov- och vardagsrum.

Mindre luftomsättning vid vinterkyla

Ventilationssystemet är utrustat med utetemperaturreglering. Det innebär att luftomsättningen minskar något om det är kallt ute, vilket också minskar risken för kalldrag vid tilluftsdonen under fönsterna.
 

Filter

Tilluftsdonen som är placerade bakom radiatorerna, är utrustade med ett löstagbart filter. Filtret fångar upp medelstora och grövre partiklar som exempelvis pollen. Det bör bytas vartannat år och rengöras med jämna intervaller genom dammsugning. Nya filter går att beställa från: ACTICON AB

Ändra inte inställningen av frånluftsventilerna, då det kan rubba hela ventilationssystemets funktion. Ett ventilationssystem i obalans kan ge ökade uppvärmningskostnader och i värsta fall fukt- och mögelskador i våtutrymmen.

Matlagning och vädring

Vid matlagning kan frånluftsflödet i köket ökas genom forcering på spiskåpan. Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum för att luftflödet inte ska försämras. Den kan köras i diskmaskin.

Hushållsel

Bostadens elcentral är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut ska du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen. I elcentralen sitter en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande. Samtliga eluttag är kopplade till en jordfelsbrytare. Kyl och frys är anslutna till en separat jordfelsbrytare.

Badrummen är utrustade med elburen komfortvärme som regleras på termostat på väggen. Det innebär det att värmen förhindrar känslan av kalla golv där klinker är inlagt. Komfortvärme är ingen värmekälla i sig.

Alla eluttag är jordade för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater, exempelvis elvisp och hårtork, kan även anslutas till jordade uttag. Dessa apparater är märkta med en dubbelkvadrat, ett så kallat Fi-märke. De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater med hög effekt, exempelvis spisen, utnyttjas tre faser.

Uppvärmning

Rumstemperaturen regleras med termostatventiler som är placerade på radiatorerna. Dessa är förinställda för att ge en rumstemperatur på +18 till +21 grader. Det är viktigt att termostaten inte täcks över, då kan inte rumstemperaturen mätas.

(Radiatorerna i lägenheterna är av konvektionstyp, dvs att värme avleds från radiatorn med luft som sugs in via husets fläktsystem bakom radiatorn och sprids i rummet. Av denna anledning känns inte radiatorerna lika varma som en strålningsradiator då radiatorn avkyls effektivt av den inkommande kalla utomhusluften.)

Vatten

Bostaden är ansluten till vatten och avlopp för egen tvätt- och diskmaskin. Om bostaden råkar ut för en vattenskada ska vattnet stängas av omgående i trapphuset. Avstängning av vatten i lägenhet sker antingen i badrum (öppna lucka i undertak) eller i köket bakom inspektionslucka.

Avstängning av vatten i lägenhet
Avstängningventiler av vatten i din lägenhet (varmt & kallt)

 

Avlopp - Spola med förstånd

Vi bör vara noga med vad vi spolar ner i vårt avlopp. Som en liten hjälp kommer här avloppets ABC för hushåll och mindre företag.

Aceton

Aceton används ofta som nagellackborttagningsmedel, trots att det finns bättre miljö- och hälsoalternativ. Bomullstussar eller bomullsrondeller ska inte spolas ner i WC eller avlopp. Även bomullstussarna/rondeller kan ställa till problem för reningsverket. Överbliven aceton lämnas in som miljöfarligt avfall.

Avfettningsmedel

Ytspänningshämmande kemikalier som gör att fett och olja kan blandas med vatten. Vanligast är att avfettningsmedel används till biltvätt. Dessvärre bidrar användandet av avfettningsmedel till att olika miljöfarliga ämnen kan bindas i reningsverkets biomull. Ska du köpa avfettningsmedel, välj miljömärkt produkt. Tvätta inte bilen på gatan eller garageuppfarten.

Använder du avfettningsmedel rinner giftiga kemikalier och uppblandad olja ner i marken eller till närmaste brunn. Tvätta hellre i tvätthallar där det finns oljeavskiljare. Använd bilschampoo med biologiskt nedbrytbara ämnen. Det finns produkter märkta med Svanen eller Bra Miljöval. Det går även utmärkt att tvätta bilen med såpa eller diskmedel.

Bekämpningsmedel

Även avloppsmiljön bekämpas om du häller ut rester av bekämpningsmedel i WC eller brunnar. Mikroorganismerna i reningsprocessen och i vattendrag och sjöar dödas. Reningsverkets biomull blir också förorenat. Lämna bekämpningsmedlen till återvinningscentralen och använd miljövänliga alternativ.

Bindor och trosskydd

Bindor och trosskydd som spolas ner i WC kan förorsaka stopp i såväl dina egna ledningar som i kommunens. Bindor och trosskydd kastas tillsammans med brännbart hushållsavfall.

Cigarettfimpar

Fimpar innehåller kadmium och är inte bra för miljön. De ska inte kastas i avloppet. Släng fimparna tillsammans med brännbart hushållsavfall.

Diskmedel

Diskar gör vi ofta och använder stora mängder diskmedel. Välj skonsamma diskmedel och titta efter miljömärkta produkter i butiken. Överdosera ej!

Glykol

Propylenglykol är en miljövänligare kylarvätska än etylenglykol. Använd aldrig glykol i dina vattenlås för att förhindra frysning. Det finns alternativa metoder som är bättre. Lacknafta Handen på hjärtat - vad gör du med den lacknafta du rengjort dina penslar med? Häll på flaska och lämna den som miljöfarligt avfall. Numera finns rapsoljebaserade alternativ.

Lösningsmedel

Inga lösningsmedel ska hällas ut i avloppet. Aceton, lacknafta, penseltvätt, thinner och liknande dödar bland annat mikroorganismerna i reningsprocessen. Det gör det både dyrare och svårare att ta hand om avloppsvattnet. Häll därför tillbaka använda lösningsmedel på flaska och lämna dessa som miljöfarligt avfall.

Mediciner

Spola inte ner överblivna mediciner i avloppet. De skadar mikroorganismerna i renings- processen. Lämna tillbaka överblivna mediciner till apoteket istället. Sprutspetsar och kanyler till vårdcentral eller sjukhus.

Målarfärg

Överbliven målarfärg lämnas som miljöfarligt avfall. Även vattenbaserade färger innehåller färgpigment som vi vill undvika i reningsverket.

Färg- och lackrester Innehåller ofta lösningsmedel och färgpigment. Försök använda vatten eller linoljebaserad färg. Lämnas som miljöfarligt avfall.

Oljor

Motoroljor och andra oljor får absolut inte släppas ut i brunnar och avlopp. De innehåller en mängd giftiga kemikalier och slaggprodukter som försvårar och fördyrar reningsprocessen. Lämna dina oljerester på någon bensinmack eller som miljöfarligt avfall på någon deponi.

Plåster

Plåster ska inte spolas ner i avloppet. Släng dessa tillsammans med brännbart hushållsavfall.

Rengöringsmedel

Ofta använder vi allt för starka rengöringsmedel där t ex klor och ammoniak ingår. I nästan alla fall räcker det med betydligt mildare medel. Med såpa, handdiskmedel och vinsyra klarar du praktiskt taget all rengöring. Torrtorka istället för att dammsuga. Det finns torrtrasor på marknaden som fungerar genom statisk laddning. Spar energi och pengar.

Strumpbyxor

Nylonstrumpor som slängs i avloppet orsakar stora problem för reningsverket. Strumpbyxor ska slängas tillsammans med brännbart hushållsavfall.

Tops

Tops finns nu även av stärkelse. I ledningssystemet och reningsverket ställer de till förtret och orsakar onödigt arbete. Släng dem tillsammans med brännbart hushållsavfall.

Tungmetaller (giftiga sådana)

Ämnen som såväl reningsverk som naturen tar skada av eller inte klarar av att bryta ner. Kvicksilver, bly, kadmium, krom och nickel är några exempel. Har du något som skall slängas och som du befarar innehåller tungmetaller så lämna dessa som miljöfarligt avfall.

Kvicksilver är ett av våra värsta miljögifter. Det som en gång hamnar i naturen blir kvar för alltid som ett miljögift. Ytterst små mängder kvicksilver förstör bland annat stora mängder biomull. Spola aldrig ner kvicksilver från t ex trasiga termometrar utan lämna dessa till apoteket. Försök få med allt kvicksilver. Inga termometrar med kvicksilver får säljas i Sverige från 1993.