Felanmälan

Åtgärda fel som uppstår i fastigheten

Fördelningen av ansvar/kostnader framgår av Bopärmen och föreningens stadgar.

Gör en felanmälan allmänna ytor

För skador och funktionsfel där det inte krävs omedelbar åtgärd anlitas Valvet Förvaltning AB. Felanmälan görs via epost eller telefon. Ange så detaljerad information som möjligt. Valvet tar emot anmälan och åtgärdar skadan. 

Jourärenden

OBS!! Gäller bara om det uppstår akuta problem.
Om det uppstår ett akut fel i ditt hem eller i huset under helger ska du snarast kontakta Valvet Förvaltning AB på tel: 08 649 36 00

Jourutryckning
är dyrt och ska därför endast kontaktas vid skada som måste åtgärdas omgående och som är av akut karaktär.
Är felet av sådan natur att det kan hanteras som ordinarie felanmälan bör ni avvakta. Jourpersonalen som svarar kommer att hjälpa er med en professionell bedömning.
Varje jourutryckning debiteras! Pris från 4.500 kr

Allgranth hjälper dig! 

Det finns möjlighet för dig som medlem att anlita Allgranth för egna uppdrag i din egen lägenhet.  

(Alla hantverksarbeten som görs i din bostad betalas av dig som bostadsrättsägare).