Felanmälan

Åtgärda fel som uppstår i fastigheten

Fördelningen av ansvar/kostnader framgår av Bopärmen och föreningens stadgar.

Gör en felanmälan allmänna ytor

För skador och funktionsfel där det inte krävs omedelbar åtgärd anlitas NABO som är föreningens fastighetsskötare.

Felanmälan görs via deras hemsida eller på telefon. Ange så detaljerad information som möjligt.
NABO tar emot anmälan och åtgärdar skadan. 

Jourärenden

OBS!! Gäller bara om det uppstår akuta problem.
Om det uppstår ett akut fel i ditt hem eller i huset under helger ska du snarast kontakta NABO på tfn: 010-288 00 26

Jourutryckning
är dyrt och ska därför endast kontaktas vid skada som måste åtgärdas omgående och som är av akut karaktär. Är felet av sådan natur att det kan hanteras som ordinarie felanmälan bör ni avvakta. Jourpersonalen som svarar kommer att hjälpa er med en professionell bedömning.
Varje jourutryckning debiteras! 

(Alla hantverksarbeten som görs i din bostad betalas av dig som bostadsrättsägare).