Felanmälan

Åtgärda fel som uppstår i fastigheten

Fördelningen av ansvar/kostnader framgår av Bopärmen och föreningens stadgar.

Gör en felanmälan allmänna ytor

För problem med hissarna görs anmälan till Stockholm Hiss- och Elteknik, för problem med garageporten görs felanmälan till Unaporten, och för alla övriga fel görs felanmälan via Nabos hemsida Ange så detaljerad information som möjligt.

Jourärenden

OBS!! Gäller bara om det uppstår akuta problem.
Om det uppstår ett akut fel i ditt hem eller i huset under helger ska du snarast kontakta NABO på tfn: 010-288 00 26

Jourutryckning
är dyrt och ska därför endast användas vid skada som måste åtgärdas omgående och som är av akut karaktär. Är felet av sådan natur att det kan hanteras som ordinarie felanmälan bör ni avvakta. Jourpersonalen som svarar kommer att hjälpa er med en professionell bedömning.
Varje jourutryckning debiteras! 

(Alla hantverksarbeten som görs i din bostad betalas av dig som bostadsrättsägare).

Stäng av vattnet till din lägenhet

Om du har en vattenläcka i ditt hem stäng snabbt av vattnet så inte skadan blir värre.
Avstängning av vatten i lägenhet sker antingen i badrum (öppna lucka i undertak) eller i köket bakom inspektionslucka.

Avstängning av vatten i lägenhet sker antingen i badrum (öppna lucka i undertak) eller i köket bakom inspektionslucka.Avstängningskranar finns i badrummet för kallt och varmt vatten.