Garage

Föreningens garage 

I föreningens garage finns det 42 parkeringsplatser med laddningsstationer. Kontakta styrelsen om du är intresserad.  Kostnaden för en parkeringsplats är 1450 kr/mån med laddningsstation tillkommer 350kr per månad fast avgift för el.

Garageinfarten ligger på Vingårdsgatan och för att komma in används lägenhetsnyckel eller fjärrkontroll som styr den automatiska porten. Fjärrkontroll får du av styrelsen mot en deposition av 600kr.

Ansökan för garageplats / kajakplats

SBC administrerar hyresavier samt köhantering för vårt garage. Detta gäller bilparkeringsplatser samt platser för kajak.

Kontakta SBC 
Avgifts- och hyresfrågor,
Telefon: 0771-722 722
Hemsida: sbc.se

Säga upp garageplats

Kontakta SBC och ange plats.nr samt namn och adress och från vilket datum uppsägningen ska gälla.

Alternativ parkering i närområdet

Stockholm stad har parkeringsgarage vid Årstadal station. Där finns 4 anläggningar på samma adress

 • Årstadal, Arbetsledaren
 • Årstadal, Fb
 • Årstadal, Sjövik
 • Årstadal, Vinrankan

Stockholm stad administrerar platserna och föreningen har ingen förtur. Historiskt sett har kötiden varit 2-3 månader.

Information om anläggningarna och hur man ställer sig i kö finns: stockholmparkering.se

Andrahandsuthyrning av garageplats

Det är tillåtet med en andrahandsuthyrning av garageplats till person som står i föreningens kö, under förutsättning att de som står före har blivit tillfrågade. Kontakta SBC för information om kölistan.

Andrahandsuthyrning av plats är tillåten under maximalt 1 år om medlemmen inte har ett tillstånd för andrahandsuthyrning av lägenheten, då gäller tillstånd att hyra ut garageplats i andrahand så länge som tillståndet för uthyrning av lägenheten gäller. Det är alltså inte tillåtet att hyra ut garageplats till icke medlemmar.


Ordningsregler

Här följer ordningsregler för vårt garage.

 • Inga brandfarliga varor får förvaras där annat än reservdunk som finns placerad i bil.
 • Det är inte tillåtet att använda garaget som verkstad för att reparera eller renovera fordon, annat än för däckbyte.
 • Tvättning av fordon i garage och på uteplatser är förbjuden.
 • Vid aviserad städning av p-plats och garageplats är man skyldig att flytta sitt fordon från sin p-plats.
 • I garaget får endast uppställning av bil eller annat fordon ske.
 • Rökning är förbjuden i garaget.
 • Lämna inte fjärrkontrollen i bilen.
 • Bilbatteri som laddats ur får laddas upp i garaget, under förutsättning att styrelsen informeras samt korrekt utrustning används vid laddningen (rätt IP-klassning och Ce-märkning).  

Fjärrkontrollen

Fjärrkontroll får du av styrelsen mot en deposition om 600kr. För att komma i kontakt med styrelsen, klicka på kontakt uppe i meny och fyll i dina kontaktuppgifter och meddela om intresse av en fjärrkontroll till porten.

Betalning för gatuparkering via app

Parking Partner AB övervakar våra gator kl 00-24. Du betalar via parkeringsappar, anvisningar finns uppsatta på gatustolpar.
Till Parking Partner AB

Laddningsstationer

Föreningen har 42st laddningsstationer i garaget. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Parkeringsruta

Vi är många som har stora bilar och med de pelare som håller upp vårt hus kan det bli trångt om utrymmet i garaget, grundregeln är att ställa bilen i P-rutans mitt.

Obehörig i garaget

När du åker ut från garaget stanna till och kontrollera att porten går igen och att ingen obehörig smiter in i garaget. Garaget har kameraövervakning.

Brandsläckare

Brandsläckare finns upphängda om brand skulle förekomma. RÄDDA, VARNA, LARMA, SLÄCK.

Nödutgångar

Vid strömavbrott och brand följer du nödbelysningen som leder till närmaste utgång,

Eluttagen i garaget

Eluttagen i garaget får används för dammsugare. Bilbatteri som laddats ur får laddas upp i garaget, under förutsättning att styrelsen informeras samt korrekt utrustning används vid laddningen (rätt IP-klassning och Ce-märkning).