Pantsättning

Ansökan om medlemsskap 

För mäklare: Medlemsansökan laddas upp hos SBC på maklarservice.sbc.se
För att skapa log in kontakta SBC, Läs här

Skicka INGA handlingar till styrelsen.

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Övriga ekonomiska förvaltningsfrågor,
Telefon: 0771-722 722

Pantsättning

Frågor som rör pantsättning kontakta föreningens ekonomiska förvaltning. 

SBC - Sveriges Bostadsrätts Centrum
Telefon: 0771-722 722
Hemsida: sbc.se

Brf Vingården
C/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall