Stadgar

STADGAR

Rättigheter och skyldigheter som gäller i BRF Vingården.

Ladda ner (pdf)

ORDNINGSREGLER

Ordningsregler för BRF Vingården

Ladda ner (pdf)

Stadgar & ordningsregler

Här kan du läsa våra stadgar som styr ansvarsfördelning mellan föreningen och medlemmar samt ordningsregler för den allmänna trivseln i huset.