Föreningsstämma

Det har inte undgått någon att Corona restriktioner gör att vi behöver tänka nytt och annorlunda när det kommer till årets föreningsstämma.
Den kommer därför genomföras på innergården under enklare former. Det kommer finnas möjlighet att poströsta i de olika frågorna som ska behandlas. Det är en tillfällig lagstiftning som ger den möjligheten. Stämman genomförs ståendes och vi håller avstånd till varandra.
Kallelse, instruktioner och övriga handlingar kommer inom kort delas ut i brevlådorna.