Huset Historia

Om Liljeholmskajen

Liljeholmskajen, eller Årstadal som hela området heter, var under många decennier ett populärt utflyktsmål för Stockholmare. På 1800-talet fanns det byggnader för sommarnöjen längst med vattnet. Men så flyttade Liljeholmens industriarbetare in och bodde året runt. Det skrämde bort många sommargäster och till slut rådde stor misär. Man kunde tala om slum och stor trångboddhet.

På 1940-talet revs husen och 1959 byggde Vin & Sprit sin stora anläggning i Årstadal med järnväg och hamn. De kända fartygen Vinia, Vinlandia och Vindemia lossade vin vid kajen. Fem stora bergrum sprängdes in i berget för att lagra vin och sprit. 1977 flyttade Vin & Sprit sitt huvudkontor till kajen. På 1990-talet avvecklades de hela och de sista husen revs 2008. Då hade JM köpt marken och börjat bygga bostäder.