Lokaler

Föreningslokaler

I entréplanet finns totalt sex lokaler som hyrs ut som kommersiella lokaler.

76 m2

Nr 1022

Uthyrd
Ladda ner (pdf)
73 m2

Nr 5021

Uthyrd
Ladda ner (pdf)
68 m2

Nr 8021

Uthyrd
Ladda ner (pdf)
54 m2

Nr 8022

Uthyrd
Ladda ner (pdf)
48 m2

Nr 9022

Uthyrd
Ladda ner (pdf)
58 m2

Nr 4021

Uthyrd
Ladda ner (pdf)