Planlösningar

Exempel på planlösningar

Totalt rymmer huset 169 lägenheter fördelade på nio trapphus. Huset har 8-9 våningar i dess olika delar samt en källarvåning. I entréplanet finns sex lokaler för uthyrning.

24 st 33- 51 kvm

1 r o k

Ladda ner (pdf)
40 st 45- 74 kvm

2 r o k

Ladda ner (pdf)
55 st 72- 89 kvm

3 r o k

Ladda ner (pdf)
4 r o k 44 st 84- 97 kvm

4 r o k

Ladda ner (pdf)
6 st 98-101 kvm

5 r o k

Ladda ner (pdf)