Medlemsinfo

För medlemmar

I menyn ovanför följer information till medlemmarna i BRF Vingården. Vi rekommenderar alla medlemmar att läsa våra stadgar samt ordningsregler för att få kunskap om hur vi på bästa sätt tar hand om vår förening.

Allmänna tips och råd

Filterrengöring

Tilluftsdonen, som är placerade bakom radiatorerna, är utrustade med ett löstagbart filter. Filtret fångar upp medelstora och grövre partiklar som exempelvis pollen. Det bör bytas vartannat år och rengöras med jämna intervaller genom dammsugning.

Rengöring av frånluftsventil

Frånluftsventil måste tvättas - gärna två gånger om året.
Se film

Avloppstips

Våra avlopp är känsliga. Du kan förebygga stopp genom att pytsa i lite Yes och hett vatten i dina avlopp då och då. Rensa ur golvbrunnen kontinuerligt genom att lyfta på locket till silen och ta upp innanmätet och rensa bort hår mm.

Elsäkerhet i hemmet

Kontrollera så att dina elsladdar till lampor, laddare mm. är hela. Trasiga sladdar ska slängas i kärlen för elektronik som finns i våra soprum.
Läs mer om hur du kan förebygga brand och elolyckor på Elsäkerhetsverket hemsida, där får du tips och råd.
Läs mer

Trivselregler nattetid

Mellan 22:00-07:00 bör man undvika:

  • Att spika eller borra
  • Att använda dammsugaren
  • Att spola vatten, sätt ej på diskmaskinen
  • Att flytta runt möbler
  • Att smälla i skåpsluckor och dörrar
  • Att ha för hög volym på tv/radio