Försäkring

Hemförsäkring och bostadsrättstillägg

om ägare till en bostadsrätt i Brf Vingården behöver du inte ett bostadsrättstillägg på din hemförsäkring. Det ingår i föreningens fastighetsförsäkring, så den enskilde medlemmen behöver inte tänka på det.

En vanlig hemförsäkring täcker bara lösöre och inte den fasta egendomen som bostadsrättsinnehavaren äger och/eller ansvarar för. Med bostadsrättstillägg så skyddas du mot skador på fast inredning som du själv äger. Bostadsrättstillägget skyddar dig även för skador på egendom som tillhör föreningen och som du är underhållsskyldig för.

Fastighetsförsäkring hos Brandkontoret

Det kollektiva bostadsrättstillägget är ett tillägg till den fastighetsförsäkring som din bostadsrättsförening har hos Brandkontoret. Bostadsrättstillägget kompletterar din egen hemförsäkring och omfattar det underhålls- och reparationsansvar som du som bostadsrättshavare har enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Försäkringen omfattar i lägenhet befintlig:

  • egendom i lägenheten som tillhör bostadsrättsföreningen
    men som bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen eller bostadsrättsföreningens stadgar är reparationsskyldig och underhållsskyldig för
  • fast egendom eller inredning i lägenheten som bostads- rättshavaren har bekostat
  • inglasad balkong, altan och tomtmark, som ingår i bostadsrätten.


Bostadsrättstillägget gäller bara om det inträffar en skada som inte omfattas av någon annan försäkring.

Självrisk

Självrisken är 1 500 kronor per skada, utom vid vattenskador då den är 3 000 kronor.
Bostadsrättshavaren betalar ingen självrisk alls om fastigheten samtidigt har drabbats av en skada och den skadan ersätts genom fastighetsförsäkringen, såvida inte bostadsrättshavaren själv har vållat skadan genom vårdslöshet.

Vilka skador försäkringen gäller för

Bostadsrättstillägget gäller för skador i fastighetsförsäkringens avsnitt A7–A11, A 13, A 17 och A18 (vatten, brand, storm, inbrott, glas och allrisk.) Dessutom omfattar bostadsrättstillägget allrisk- skador som innebär att något av följande går sönder:

  • installationer för värme, vatten, avlopp, ventilation, luftkondi- tionering, gas eller el
  • hushållsmaskiner
  • sanitetsgods.


Bostadsrättstillägget gäller inte för skador på värmeslingor i golv. 

Läs mer om Brandkontorets kollektiva bostadsrättstillägg: Klicka här (pdf)

Skadeanmälan

De flesta fastighetsrelaterade fel ska anmälas till vår tekniska förvaltare. Detta gäller fel i både din egen lägenhet och i allmänna utrymmen. Till felanmälan: Klicka här

Brf Vingården skadeanmälan

Skadedjur i lägenheten

Om du får skadedjur i lägenheten ska du göra en anmälan till Anticimex som är föreningens partner inom skadedjursbekämpning anmälan ska även göras till styrelsen.

Länk till Anticimex