Försäkring

Hemförsäkring och bostadsrättstillägg

Som ägare till en bostadsrätt behövs ett bostadsrättstillägg på din hemförsäkring. Därför ingår det i föreningens fastighetsförsäkring, så den enskilde medlemmen behöver inte tänka på det.

En vanlig hemförsäkring täcker bara lösöre och inte den fasta egendomen som bostadsrättsinnehavaren äger och/eller ansvarar för. Med bostadsrättstillägg så skyddas du mot skador på fast inredning som du själv äger. Bostadsrättstillägget skyddar dig även för skador på egendom som tillhör föreningen och som du är underhållsskyldig för.

I den fastighetsförsäkring föreningen har hos Nordeuropa ingår en tilläggsförsäkring för bostadsrätter, så bostadsrättshavarna behöver inte själva ordna med bostadsrättstillägget till hemförsäkringen. Det räcker med den vanliga hemförsäkringen.

Försäkring för bostadsrättshavares egendom

Försäkringen gäller för enskild bostadsrättshavare (den försäkrade).

7.9.7.5 Försäkrad egendom och försäkringsbelopp

Försäkringen omfattar i lägenhet befintlig:
  • fast egendom bekostad av bostadsrättshavare
  • egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren enligt Bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för, dock endast i de fall bostadsrättshavaren enligt Bostadsrättslagen eller föreningens stadgar har att svara för skadan.

Sammanlagd ersättning är begränsad till högst 3 basbelopp per lägenhet.
 
7.9.7.6 Självrisk

Självrisken är 2 000 kr per lägenhet även om högre självrisk har avtalats för egendomsförsäkringen enligt Kap 1.

7.9.7.7 Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller för skada enligt skadehändelserna enligt 1.7.1 – 1.7.7 samt 1.7.9 i Kap 1 och 7.9.1.8 (Allrisk) ovan.

Anmärkning: Skadehändelsen i 1.7.7 i Kap 1 utökas att även omfatta egendom bestående av sanitetsgods (såsom tvättställ, badkar, toalettstol och bidé) och spis, disk-, tvätt- eller annan hushållsmaskin i bostadslägenhet.


Skadeanmälan

Nordic Loss Adjusting AB
Tel: 08-411 11 60 E-post: info@nlaab.com 
Box 1141, 171 22 Solna
Undantaget är ohyra, då gör bostadrättshavaren själv. Se nedanför: 
 

Skadedjur i lägenheten

Om du får skadedjur i lägenheten ska du göra en anmälan till Anticimex som är föreningens partner inom skadedjursbekämpning anmälan ska även göras till styrelsen.

Länk till Anticimex