Uthyrning

Om du ska hyra ut din bostad 

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens godkännande. Ansökan om godkännande ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran av uthyrningen, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.

  • Om byte av andrahandshyresgäst sker skall styrelsen informeras.
  • Var noga med att meddela styrelsen eventuell adressändring under uthyrningsperioden så att vi kan kontakta dig vid behov.
  • Ansökan om andrahandsuthyrning ska vara insänt till styrelsen tre månader innan uthyrningen börjar.
  • Observera att lägenhetsägaren är den som är ansvarig för lägenheten.

Juridisk person / Uthyrningsförmedlingar

Det är inte tillåtet att hyra ut till juridisk person eller tillfälligt hyra ut sin lägenhet via uthyrningsförmedlingar, såsom Airbnb eller likvärdigt. 

Extra avgift 

Enligt BRF Vingårdens stadgar tar föreningen ut en extra avgift om 10 procent av gällande prisbasbelopp per år som lägenheten är uthyrd.

Hyresnämnden

Till: Hyresnämndens hemsida