FAQ

Frågor och svar

Här samlar vi råd och tips kring de vanligaste frågeställningarna vi får från våra medlemmar.

Viktig info / Bopärmen

Bopärmen 

I Bopärmen finns information som rör underhåll, gemensamma utrymmen och annan nyttig information rörande vår fastighet.  Läs noga igenom ordningsreglerna för soprummen och tvättstugan samt regler som gäller för våra balkonger. 


Mer info finns under medlemsinfo -> Länk

Gästlägenheten

Om gästlägenheten och ordningsregler

Finns under medlemsinfo -> Länk

Snabbfakta 

Gästlägenheten placering är bottenplanet: Vinodlargatan 2.

Boka via panelen: Vinodlargatan 2
Boka via nätet: Länk till webbokning
Kostnad: 400 kr per dygn
Föreningens konto: Clearing 6155 Konto 936 303 328
Bank: Svenska Handelsbanken

Support 

Kontakta Certego via mail och beskriv problemet samt att du bor i BRF Vingården och ditt lägenhetsnummer. 

E-port: service.stockholm@certego.se

Avgifts- och hyresfrågor

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC - Sveriges Bostadsrätts Centrum.

Kontaktuppgifter hittar du på kontaktsidan.

Värme

Är det kallt i lägenheten  

När vädret svänger om snabbt så hinner inte uppvärmnings-anläggningen med men efter en stund så stabiliserar sig systemet och värmen kommer igång. Ha lite tålamod då detta råder just under övergången från höst till vinter. 

OBS!! Nedre delen av elementet ska vara kallt då kall luft passerar igenom luftintaget som sen värms upp av elementet.

Ingen värme i elementen trots luftning

Om du inte får någon värme i ett eller flera element ska du lufta elementet om du inte vet hur man gör detta själv kan du titta på den här filmen hur man gör. -> Klipp från You Tube

Om du inte kan hantera detta själv kontakta vår fastighetsskötare och be dom kolla upp saken.

Inomhustemperatur

Riktlinjer för inomhustemperatur är 20 grader dagtid och 18 grader nattetid innan du kontaktar fastighetsskötare bör du själv ha mätt inomhustemperaturen så du kan hänvisa att du har låg temperatur i din lägenhet. Mät mitt i rummet på en meters höjd från golvet. 

Läs mer om riktlinjer för inomhustemperaturer på Folkhälsomyndigheten hemsida: -> Folkhälsomyndigheten

Tips

För att elementen ska kunna avge värme bör inga stora möbler stå framför. Likaså bör man inte ha långa gardiner som hänger ner, för då kan termostaten slå av elementet innan hela rummet är uppvärmt. Ha inte saker på elementet som förhindrar varmluften att sprida sig uppåt.

Avloppet

Om du har fått stopp i ditt avlopp 

Är det stopp i omedelbar anslutning till kök eller badrum bekostas rensningen i alla fall av den enskilde lägenhetsinne- havaren.

Kontakta vår fastighetsskötare som är väl i insatt i gällande regler och vad som behövs göras för att återgärda stoppet. 

Avloppstips 

Våra avlopp är känsliga. Du kan förebygga stopp genom pytsa i lite Yes diskmedel och hett vatten i dina avlopp då och då. Rensa ur golvbrunnen kontinuerligt (dvs lyfta på sillocket och ta upp innanmätet och rensa på hår mm.

Oljor 

Motoroljor och andra oljor får absolut inte släppas ut i brunnar och avlopp. De innehåller en mängd giftiga kemikalier och slaggprodukter som försvårar och fördyrar reningsprocessen. Lämna dina oljerester på någon bensinmack eller som miljöfarligt avfall på någon deponi.

Mer info finns under medlemsinfo -> Länk

Gör en felanmälan

Anmäl felet direkt till fastighetsskötare -> Kontaktuppgifter

TV / Internet

Huset IT 

Information om Tv, telefon och internet hittar du under medlemsinfo -> Länk

Felanmälan

Fel som uppstår i huset

Om det uppstår problem i fastigheten som i trapphus, tvättstuga eller andra gemensamma utrymmen är det viktigt att du kontaktar fastighetsskötare för att åtgärda felet.

Läs mer

Jour

OBS!! Gäller bara om det uppstår akuta problem.
Om det uppstår ett akut fel i ditt hem eller i huset under helger ska du snarast kontakta Valvet Förvaltning AB på tel: 08 649 36 00

(Journummer vid akuta fel
akuta ärenden på icke kontorstid)

Fördelningen av ansvar/kostnader framgår av bopärmen

Finns under medlemsinfo -> Länk

Uthyrning

Andra hand

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens godkännande. Ansökan om godkännande ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.

Här hittar du ansöka blankett samt mer information -> Länk

Airbnb / juridisk person 

Det är inte tillåtet att hyra ut till juridisk person eller tillfälligt hyra ut sin lägenhet via uthyrningsförmedlingar, såsom Airbnb eller likvärdigt. 

Tvättstugan

Tvättstugor i föreningen

Det finns två tvättstugor en på Vinodlargatan 6 och Vingårdsgatan 3. Bokning sker manuellt via bokningstavlan som sitter på väggen in till tvättstugan. 

Mer info finns under medlemsinfo -> Länk

Följa ordningsreglerna 

Alla vill ha en ren tvättstuga och maskinerna i tvättstugan måste skötas noggrant för att de ska fungera. Följ därför noga instruktionerna som finns uppsatta i tvättstugan.

Om en maskin går sönder

Anmäl felet direkt till vår fastighetsskötare kontaktuppgifter finns uppsatt på informationstavlan i entrén. 

Garage

I föreningens garage finns det 42 platser om du vill ha en plats så finns det ett kö system läs mer om garaget finns under medlemsinfo -> Länk

Strömmen har gått hos dig

Återställer säkringen genom att trycka upp den säkringsknapp som fallit ner i elskåpet kolla även att jordbyrtaren är uppfälld. (Om inte fäll upp den)

Om strömmen inte går på då är det huvudsäkringar för lägenhet som har gått. Kontakta styrelsen genom kontaktformuläret.

Byte namnskylt

Om du av någon anledning behöver ändra namnskylten vid entrén, brevlådan eller tidningsfacket gör en anmälan:Länk till anmälan

Renovering i lägenhet

Om du ska gör en renovering i din lägenhet så bör du läsa igenom förenings stadgar där följer regler vad du som medlem måste följa:  

43 § Förändring i lägenhet

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd:

 1. Ingrepp i bärande konstruktion, 
 2. Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme eller vatten 
 3. Annan väsentlig förändring av lägenheten
 4. Köks- eller våtrumsfläkt får ej anslutas till byggnadens ventilationssystem.

  (Du får absolut byta fläkt men den ska då vara likvärdig tekniskt sätt, då den ska integreras med frånluftssystemet i byggnaden. Flödet i detta system ska vara 10 l/s när spjället är stängt och 40 l/s när det är öppet.)

Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

När du ska välja hantverkare 

Fråga alltid om hantverkaren är behörig, auktoriserad eller certifierad och be att få se intyg. Detta gäller för el- och VVS-arbeten.

Intygen säkerställer bland annat att hantverkaren har rätt utbildning och kompetens samt följer byggnormer och branschstandarder.

Skriv alltid ett avtal på vad som ska utföras.  

Vill du veta mer eller ha råd gå in på följande sidor:
konsumentverket.se
skatteverket.se
omboende.se
boverket.se
arn.se

Grillning

På balkonger & terrasser

Grillning med grillkol, briket- ter eller gasol är ej tilllåtet i vår förening.
Dock får elgrill användas om grannar ej utsätts för obehag av rök och lukt.

Gemensam grill

Föreningen har en gemensam grill som finns tillgänglig på innergården där du kan grilla med kol. Följ ordningsreglerna som finns för den gemensam grillen.   

 • Vid grillning bör grillen placeras så att os eller rök ej stör boende.
 • Grillning är endast tillåten på anvisad plats, dvs. vid pelarna.
 • Lämna aldrig grillen utan uppsikt och se till att grillen är ordentligt släckt innan du lämnar den.
 • Städa efter dig. Töm grillen från kol, aska du får du vänta tills kolen har svalnat.
 • Lämna ej kvar tändvätska.


Mer info finns under medlemsinfo -> Länk

Utflyttning & Inflytt

Flytta ut

Här följer infomartion när du ska flytta ut klicka här

Flytta in

Här följer infomartion när du ska flytta in klicka här

Silverfiskar

Om du har silverfiskar i lägenheten ska du göra en skadeanmälan till Nomor. (Anticimex) Nomor kommer då göra en sanering i lägenheten.

För att förebygga silverfiskar i hemmet.

Håll rent! Regelbunden rengöring minskar tillgången av föda för silverfiskarna. Täta springor och sprickor för att minska möjligheterna att silverfisken trivs. Låt inte böcker, papper eller kläder ligga framme under lång tid på golvet helst inte alls i badrummet.

Dammsug ofta längs lister i badrummet samt resten av lägenheten detta gör att silverfiskarnas bo blir förstörda.

Använd Rödcederolja längs med golvlister, badrumsväggar och under mattor om du märker att du har silverfiskar dom tycker inte om doften och försvinner självmant om du inte gör en anmälan.