FAQ

Frågor och svar

Här samlar vi råd och tips kring de vanligaste frågeställningarna vi får från våra medlemmar.

Felanmälan

Fel som uppstår i huset

Om det uppstår problem i fastigheten som i trapphus, tvättstuga eller andra gemensamma utrymmen är det viktigt att du kontaktar fastighetsskötare för att åtgärda felet. Läs mer

Jour

OBS!! Gäller bara om det uppstår akuta problem.
Om det uppstår ett akut fel i ditt hem eller i huset under helger ska du snarast kontakta NABO på tel: 010-288 00 26

Jourutryckning är dyrt och ska därför endast kontaktas vid skada som måste åtgärdas omgående och som är av akut karaktär. Är felet av sådan natur att det kan hanteras som ordinarie felanmälan bör ni avvakta. Jourpersonalen som svarar kommer att hjälpa er med en professionell bedömning.
Varje jourutryckning debiteras!

(Alla hantverksarbeten som görs i din bostad betalas av dig som bostadsrättsägare).

Stäng av vattnet till din lägenhet

Om du har en vattenläcka i ditt hem stäng snabbt av vattnet så inte skadan blir värre.
Avstängning av vatten i lägenhet sker antingen i badrum (öppna lucka i undertak) eller i köket bakom inspektionslucka.

Avstängning av vatten i lägenhet sker antingen i badrum (öppna lucka i undertak) eller i köket bakom inspektionslucka.Avstängningskranar finns i badrummet för kallt och varmt vatten.

Fördelningen av ansvar/kostnader framgår av bopärmen

Finns under medlemsinfo -> Länk

Viktig info / Bopärmen

Bopärmen 

I Bopärmen finns information som rör underhåll, gemensamma utrymmen och annan nyttig information rörande vår fastighet. Läs noga igenom ordningsreglerna för soprummen och tvättstugorna samt regler som gäller för våra balkonger. 


Mer info finns under medlemsinfo -> Länk

Gästlägenheten

Om gästlägenheten och ordningsregler

Finns under medlemsinfo -> Länk

Avgifts- och hyresfrågor

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC - Sveriges Bostadsrätts Centrum.

Kontaktuppgifter hittar du på kontaktsidan.

Värme

Är det kallt i lägenheten  

När vädret svänger så hinner inte uppvärmningsanläggningen med men efter ett tag så stabiliserar sig systemet och värmen kommer igång. Ha lite tålamod då detta råder just under övergången från höst till vinter. 

OBS!! Nedre delen av elementet ska vara kallt då kall luft passerar igenom luftintaget som sen värms upp av elementet.

(Radiatorerna i lägenheterna är av konvektionstyp, dvs att värme avleds från radiatorn med luft som sugs in via husets fläktsystem bakom radiatorn och sprids i rummet. Av denna anledning känns inte radiatorerna lika varma som en strålningsradiator då radiatorn avkyls effektivt av den inkommande kalla utomhusluften.)

Ingen värme i elementen

"Motionera" vredet kan hjälpa, läs längst ner hur du gör.  

Om du inte får någon värme i ett eller flera element ska du lufta elementet om du inte vet hur man gör detta själv kan du titta på den här filmen hur man gör. -> Klipp från You Tube

Om du inte kan hantera detta själv kontakta vår fastighetsskötare och be dom kolla upp saken.

Inomhustemperatur

Riktlinjer för inomhustemperatur är 20 grader dagtid och 18 grader nattetid innan du kontaktar fastighetsskötare bör du själv ha mätt inomhustemperaturen så du kan hänvisa att du har låg temperatur i din lägenhet. Mät mitt i rummet på en meters höjd från golvet. 

Läs mer om riktlinjer för inomhustemperaturer på Folkhälsomyndigheten hemsida: -> Folkhälsomyndigheten

Tips

För att elementen ska kunna avge värme bör inga stora möbler stå framför. Likaså bör man inte ha långa gardiner som hänger för termostaten, för då kan den slå av innan hela rummet är uppvärmt. Ha inte saker på elementet som förhindrar varmluften att sprida sig uppåt.

"Motionera” vredet
Det gör du helt enkelt genom att vrida på vredet fram och tillbaka några gånger. Vänta en stund och känn på element om värmen har börjat sprida sig. 

Motionerar vredet

Avloppet

Om du har fått stopp i ditt avlopp 

Är det stopp i omedelbar anslutning till kök eller badrum bekostas rensningen i alla lägen av den enskilde lägenhetsinnehavaren.

Kontakta vår fastighetsskötare som är väl i insatt i gällande regler och vad som behövs göras för att återgärda stoppet. 

Avloppstips 

Våra avlopp är känsliga. Du kan förebygga stopp genom att pytsa i lite Yes diskmedel och hett vatten i dina avlopp då och då. Rensa ur golvbrunnen kontinuerligt (dvs lyfta på sillocket och ta upp innanmätet och rensa på hår mm.)

Fett i stekpannan hör inte hemma i avloppet!

Det viktigaste att tänka på är att alltid torka ur stekpannan från fett, så som smör, olja, kokosfett och baconfett innan du diskar. Matolja ska inte heller hällas ut i diskhon eller andra avlopp, häll det i en mjölkförpackning eller petflaska som sedan läggs i en plastpåse med övriga brännbara sopor.

Oljor 

Motoroljor och andra oljor får absolut inte släppas ut i brunnar och avlopp. De innehåller en mängd giftiga kemikalier och slaggprodukter som försvårar och fördyrar reningsprocessen. Lämna dina oljerester på någon bensinmack eller som miljöfarligt avfall på någon deponi.

Mer info finns under medlemsinfo -> Länk

Gör en felanmälan

Anmäl felet direkt till fastighetsskötare -> Kontaktuppgifter

TV / Internet

Huset IT 

Information om Tv, telefon och internet hittar du under medlemsinfo -> Länk

Uthyrning

Klicka på länken om du vill få information om uthyrning -> Länk

Tvättstugan

Tvättstugor i föreningen

Det finns två tvättstugor en på Vinodlargatan 6 och Vingårdsgatan 3. Bokning sker manuellt via bokningstavlan som sitter på väggen in till tvättstugan. 

Mer info finns under medlemsinfo -> Länk

Följa ordningsreglerna 

Alla vill ha en ren tvättstuga och maskinerna i tvättstugan måste skötas noggrant för att de ska fungera. Följ därför noga instruktionerna som finns uppsatta i tvättstugan.

Om en maskin går sönder

Anmäl felet direkt till vår fastighetsskötare kontaktuppgifter finns uppsatt på informationstavlan i entrén. 

Garage

Klicka på länken om du vill få information om vårt garage. -> Länk

Strömmen har gått hos dig

Återställ säkringen genom att trycka upp den säkringsknapp som fallit ner i elskåpet se även om jordfelsbrytare är uppfälld. (Om inte fäll upp den)

Om strömmen inte fungerar då är det huvudsäkringar för lägenhet som har gått. Kontakta styrelsen genom kontaktformuläret.

Brf Vingården elskåp Jordfelsbrytare 

Byte namnskylt

Om du av någon anledning behöver ändra namnskylten vid entrén, brevlådan eller tidningsfacket  Gör du din anmälan genom formuläret.

Till namnänding

Renovering i lägenhet

Information om vad som gäller när du ska renovera din lägenhet hittar du här

Grillning

På balkonger & terrasser

Grillning med grillkol, briketter eller gasol är ej tillåtet i vår förening.
Dock får elgrill användas om grannar ej utsätts för obehag av rök och lukt.

Gemensam grill

Föreningen har gemensamma grillar som finns tillgängliga på innergården där du kan grilla med kol. Följ ordningsreglerna som finns för de gemensamma grillarna.  

  • Vid grillning bör grillen placeras så att os eller rök ej stör boende.
  • Grillning är endast tillåten på anvisad plats, dvs. vid pelarna.
  • Lämna aldrig grillen utan uppsikt och se till att grillen är ordentligt släckt innan du lämnar den.
  • Städa efter dig. Töm grillen från kol, aska du får du vänta tills kolen har svalnat.
  • Lämna ej kvar tändvätska.


Mer info finns under medlemsinfo -> Länk

Utflyttning & Inflytt

Flytta ut

Här följer infomartion när du ska flytta ut klicka här

Flytta in

Här följer infomartion när du ska flytta in klicka här

Silverfiskar

Om du har silverfiskar i lägenheten ska du göra en skadeanmälan till Anticimex. 

För att förebygga silverfiskar i hemmet.

Håll rent! Regelbunden rengöring minskar tillgången av föda för silverfiskarna. Täta springor och sprickor för att minska möjligheterna att silverfisken trivs. Låt inte böcker, papper eller kläder ligga framme under lång tid på golvet helst inte alls i badrummet.

Dammsug ofta längs lister i badrummet samt resten av lägenheten detta gör att silverfiskarnas bo blir förstörda.

Använd Rödcederolja längs med golvlister, badrumsväggar och under mattor om du märker att du har silverfiskar dom tycker inte om doften och försvinner självmant.

Pantsättning & medlemsskap

Ansökan om medlemsskap 

För mäklare: Medlemsansökan laddas upp hos SBC på maklarservice.sbc.se
För att skapa log in kontakta SBC, Läs här

Skicka inga handlingar till styrelsen.

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Övriga ekonomiska förvaltningsfrågor,
Telefon: 0771-722 722

Pantsättning

Frågor om pantsättning kontakta: 

SBC - Sveriges Bostadsrätts Centrum
Telefon: 0771-722 722
Hemsida: sbc.se

Brf Vingården
C/o SBC
Box 226
851 04 Sundsvall